Dofinansuj swój projekt badawczy – konkurs

19 konkurs w ramach Inicjatywy CORNET – jest to międzynarodowy konkurs na projekty badawcze. NCBR zaplanowało budżet w wysokości 500 000 euro na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w konkursie.

Wniosek powinien być złożony przez lidera konsorcjum w imieniu międzynarodowego konsorcjum badawczego. Wnioski w wersji elektronicznej można składać w terminie do 27 marca 2015 r., natomiast w wersji papierowej do 10 kwietnia 2015 r.

Więcej informacji pod  tym adresem