50 000 zł lub 100 000 zł na innowacje w życiu w mieście

Już 1 lutego rozpocznie się przyjmowanie zgłoszeń do programu Lechstarter, w ramach którego można zdobyć granty w wysokości 50 000 zł lub 100 000 zł na projekty wykorzystujące nowe technologie, usprawniające życie w miastach i łączące ich mieszkańców.

 

Przyjmowane są inicjatywy i pomysły z obszaru Innowacje dla miasta i ludzi, który dotyczy np:

  • aplikacji/ rozwiązań ułatwiających poruszanie się i transport w mieście (smart mobility)
  • portali / technologii poprawiających jakość życia, pracy (smart living and working)
  • miejsc i przestrzeni wykorzystujących nowe technologie  ułatwiające funkcjonowania (smart places)

 

Projekt składać może:

  • przedsiębiorca (osoba prawna tzw. ułomne lub osoby fizyczne prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze) lub
  • przedstawiciel: organizacji pożytku publicznego, stowarzyszenia, fundacji, wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni mieszkaniowej, organizacji pozarządowej (ngo).

 

Pozostałe obszary to: Nowa miejska przestrzeń oraz Miejskie akcje i kooperacje. Projekty oceni Jury w składzie: Yuri Drabent, Teresa Latuszewska-Syrda i Filip Springer a najlepsze trafią do etapu ogólnopolskiego głosowania. Łączna pula grantów to milion złotych!

 

Wejdź na stronę www.lechstarter.pl i zobacz projekty, które powstały w poprzedniej edycji LECHSTARTERA! Sprawdź, kto może się zgłosić do tegorocznej odsłony, jak wygląda harmonogram, na co uwagę będzie zwracało jury i przygotuj projekt już teraz!