AIP UO na wydarzeniu “Biznes Mixer Kooperacja”

28 kwietnia 2016 r. przedstawiciel AIP UO uczestniczył w wydarzeniu biznesowym „BIZNES MIXER KOOPERACJA”. Było ono organizowane przez Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu. Nawiązaliśmy cenną współpracę z wieloma przedsiębiorcami i instytucjami.

 

WP_20160429_001

 

Wydarzenie skierowane było do przedsiębiorców oraz instytucji otoczenia biznesu, działających w naszym województwie. Celem wydarzenia było poznanie oraz integracja środowiska biznesowego naszego regionu.

 

WP_20160428_004

 

Biznes Mixer Kooperacja składał się z dwóch części:

  • Networkingu/Mixera polegającym na aktywnym uczestnictwie przedstawicieli firm oraz instytucji w kilku 20-minutowych sesjach, podczas których, mogli dokonać wielokrotnej prezentacji swojej działalności, produktów bądź usług.
  • Giełdy Kooperacyjnej podczas której uczestnicy podejmowali  rozmowy handlowe z wybranymi przez siebie podmiotami bądź instytucjami oraz dokonywać wymiany informacji biznesowych.

 

WP_20160428_006

 

W takcie części MIXER-a mieliśmy okazję zademonstrowania oferty naszego Inkubatora ponad kliludziesięciom przedsiębiorcom, w tym wielu start-up-om. Wzmocniliśmy też nasze kontakty z instytucjami otoczenia biznesu.

Zawiązała się również współpraca m.in. z ekspertami w dziedzinie prawa, e-marketingu i procesu budowania marki. Wyrazili oni chęć przeprowadzenia szkoleń w ramach spotkań networkingowych SpeedUp Business organizowanych przez AIP UO.

 

WP_20160428_002

 

Informacje o wydarzeniu