AIP UO w Radiu Opole

1 lutego 2016 r. o Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego można było posłuchać w audycji “Rynek” Radia Opole. W audycji wypowiedzieli się nie tylko pracownicy AIP UO, ale też wspierani przez nas przedsiębiorcy. Posłuchaj fragmentów audycji.

 

Przed Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości stoi wielkie wyzwanie – rząd chce, by studenci zostali wszechstronnie przygotowani do poruszania się po rynku pracy. Swoim działaniem muszą więc objąć nie tylko młodych ludzi, którzy chcą założyć własny biznes, ale także tych niezdecydowanych, szersza powinna być także oferta wsparcia. Jak dotychczas radzi sobie Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości na Uniwersytecie Opolskim, ilu młodych ludzi stanęło dzięki niemu na “własnych nogach”?

 

Dyrektor AIP UO, Joanna Kostuś, mówiła o wsparciu szkoleniowym skierowanym do studentów i o tym, jak odbywa się organizacja takich szkoleń.

 

Dariusz Kajstura z AIP UO opowiadał o przedsiębiorczości studentów. Czy przedsiębiorczości można jej się nauczyć? Ilu studentów, zgodnie z badaniami, chciałoby założyć własną firmę?

 

 

Leszek Bil, właściciel firmy Kombinat Technik Multimedialnych, przedstawił swoją opinię o kreowaniu przedsiębiorczości przez uczelnie.

 

Krzysztof Riewold z firmy Krzysztof Riewold Żonglerka Artystyczna mówił o tym, czy można połączyć hobby i pracę zarobkową. Opowiedział także, co dał mu występ w programie “Mam Talent”.

 

Roman Szczepanek z firmy GRAFTMANN & CO. wyraził pogląd, że młodym ludziom warto pomóc odkryć w sobie potencjał przedsiębiorcy. Mówił też o swoim podejściu do firmy.

 

Elwira Gadzińska z firmy Elwira Gadzińska Przetwórstwo Sprzedaż Wołowiny opowiedziała o tym, jak pojawił się pomysł, by założyć własną firmę.