Biznes w Kobiecych Rękach 2015 rusza 30 marca

 „Biznes w Kobiecych Rękach” adresowany jest do kobiet, które mają pomysł na biznes i są gotowe założyć swoją firmę przed końcem 2015 roku. Od 30 marca 2015 r. do 10 kwietnia 2015 r. trwa nabór zgłoszeń.

3 elementy programu „Biznes w Kobiecych Rękach”

  • SKILLSHARE SIECI PRZEDSIĘBIORCZYCH KOBIET – szkolenia, warsztaty, indywidualne konsultacje z praktykami biznesu między innymi z zakresu modelowania biznesowego, strategii, finansów, promocji i sprzedaży;
  • MENTORING BIZNESOWY –  indywidualna relacja mentoringowa. Mentorkami są przedsiębiorczynie należące do Klubu Mentorek Sieci Przedsiębiorczych Kobiet, kobiety, które z sukcesem prowadzą własny biznes i chcą podzielić się swoim doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami;
  • NETWORKING – spotkania networkingowe uczestniczek programu, dające wzajemne wsparcie, możliwość wymiany pierwszych doświadczeń i stymulujące współpracę biznesową.

Udział w programie jest bezpłatny, jednak uczestniczki zobowiązują się, że założą i zarejestrują swoje firmy w ciągu trwania programu.

Do programu zostanie zakwalifikowanych 50 uczestniczek, wyłonionych w drodze konkursu. Proces rekrutacji będzie 2-etapowy, w pierwszym etapie będą przyjmowane zgłoszenia poprzez formularz on-line dostępny na stronie internetowej Fundacji. W drugim etapie zaprosimy wybrane uczestniczki na rozmowy indywidualne.

Rekrutacja do Programu – szczegóły

Regulamin programu