Bony na innowacje dla MŚP – spotkanie informacyjne

W środę, 20 lipca 2016 r., odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, poddziałanie 2.3.2 “Bony na innowacje dla MŚP”. Bon umożliwia zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. Aktualnie ogłoszony nabór trwa do 30 stycznia 2017 r.

Więcej informacji o konkursie znajduje się na Portalu Funduszy Europejskich.

 

Podczas spotkania, które odbędzie się w Centrum Konferencyjnym ADN w Warszawie (Al. Jana Pawła II 25), przedsiębiorcy uzyskają informacje dotyczące zasad ubiegania się o dofinansowanie, zakresu i wysokości kwoty dofinansowania oraz zasad prawidłowej realizacji projektu.

 

Szczegółowy program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem http://poir.parp.gov.pl/wez-udzial-w-projektach-szkoleniach-i-konferencjach/bony-na-innowacje-dla-msp-spotkanie-informacyjne

 

Spotkanie informacyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.