NIE CZEKAJ, ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU!

Zapraszamy do udziału w nowych projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zachęcamy do udziału w projektach wyłonionych do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w województwie opolskim.

Planowane w projektach wsparcie skierowane jest w stronę osób młodych do 29 roku życia, pozostających bez zatrudnienia, nie uczących się i nie szkolących się.

 

Poniżej przedstawiamy listę wybranych przedsięwzięć, w ramach których aktualnie prowadzone są rekrutacje:

SZKOLENIA I STAŻE