Czy za 20 lat Polska będzie cyfrowa? Konkurs

Konkurs Polska Cyfrowa 2020+ jest skierowany do doktorantów, którzy przygotują esej na temat jak będzie wyglądało nasze życie w cyfrowym świecie w ciągu następnych 15-20 lat. Trzech laureatów otrzyma stypendia w wysokości 10 000 zł każde.

Opracowanie może mieć charakter eseju lub referatu. Jego objętość nie powinna przekraczać 10 stron A4 – maksymalnie 20 000 znaków. Praca musi się zawrzeć w jednej z kategorii: ekonomii, prawa lub socjologii i być w j. polskim.

Jury

 • Mieczysław Bąk, Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej, Krajowa Izba Gospodarcza
 • Konrad Ciesiołkiewicz, Dyrektor Komunikacji Korporacyjnej i CSR, Orange Polska
 • Maciej Gawroński, Partner zarządzający w polskim biurze Bird & Bird
 • Natalia Hatalska, ekspert w dziedzinie alternatywnych form komunikacji marketingowej
 • Agnieszka Skala, Politechnika Warszawska i SPIN Szkoła Przedsiębiorczości Innovation Nest

oraz laureaci I edycji Konkursu:

 • Jerzy Toborowicz (kat. ekonomia), Monika Swaczyna (kat. prawo) i Piotr Osiadły (kat. socjologia).

 

Jak zgłosić się do konkursu?

Aby dokonać zgłoszenia do konkursu („Zgłoszenie”), w terminie do dnia 31.07.2015 roku Doktorant powinien:

 • a. prawidłowo wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej
 • b. potwierdzić, że zapoznał się z treścią regulaminu, oraz że akceptuje jego postanowienia,
 • c. podać dane wymagane do dokonania Zgłoszenia, w tym w szczególności:
  • imię i nazwisko,
  • adres email,
  • tel. kontaktowy,
  • adres i siedzibę uczelni/instytutu naukowego,
  • zwięzły opis prac badawczych, nad którymi obecnie pracuje lub które zostały już przez niego zrealizowane,
  • wskazać jedną kategorię Opracowania, które będzie przygotowywać w przypadku zakwalifikowania do II etapu Konkursu oraz przedstawić krótki opis koncepcji Opracowania.
 • d. przesłać zgłoszenie na adres: polskacyfrowa2020@kig.pl

Strona internetowa konkursu.