Debata w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

“Jeśli potrafisz o czymś marzyć, to czy potrafisz także tego dokonać?” Próbę odpowiedzi na to pytanie podejmie debata z udziałem ekspertów, organizowana przez Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy. Debata odbędzie się 18.11.2015 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu.

 

Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy zaprasza:

 • Dyrektorów i wicedyrektorów szkół gimnazjalnych
 • Dyrektorów i wicedyrektorów szkół ponadgimnazjalnych
 • Nauczycieli, wychowawców gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych
 • Doradców zawodowych
 • Przedsiębiorców
 • Młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną

 

na

DEBATĘ Z UDZIAŁEM EKSPERTÓW

ORGANIZOWANĄ W RAMACH ŚWIATOWEGO TYGODNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OPOLU

pn.„ Jeśli potrafisz o czymś marzyć, to czy potrafisz także tego dokonać?”

Miejsce:  Centrum Wystawienniczo Kongresowe,
ul. Wrocławska 158  sala: H2

Termin: 18.11.2015 r. (środa), godz. 10:20

bezpośrednio po oficjalnym otwarciu  ŚTP w Opolu z udziałem:

 • Marszałka Województwa Opolskiego – Andrzeja Buły,
 • Prezydenta Miasta Opola – Arkadiusza Wiśniewskiego ,
 • Prezesa KKPP – Wiesława Skwarko (koordynatora ŚTP na Opolszczyźnie)

 

Nie chcemy kształcić kolejnych bezrobotnych, kończący edukację absolwenci muszą posiadać kompetencje wymagane przez pracodawców.

Czy szkoły pomagają uczniom w wyborze właściwych kierunków kształcenia zgodnie z predyspozycjami i  zdolnościami ?

Jak zorganizować w szkołach skuteczne doradztwo zawodowe i pomóc w wyborze właściwej ścieżki edukacyjnej?

Jak wykształcać postawę przedsiębiorczą jako jedną z kluczowych kompetencji, które muszą być kształtowane od najmłodszych lat?

Rolą edukacji jest  zachęcanie, nauczenie młodych ludzi bycia konkurencyjnym na rynku pracy poprzez ukształtowanie takich cech, jak twórczość, otwartość na zmiany, pewność siebie, odpowiedzialność, uczciwość. Odwaga, kreatywność, przedsiębiorczość sprawiają, że wkraczamy do dziedzin gospodarki i na rynki światowe bez żadnych kompleksów.

 

Moderator:  Elżbieta Jurkowska

Prelegenci:

 • dr Bogusław Feder, założyciel, Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości
 • Joanna Kostuś, dyrektor Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego
 • Dorota Stasikowska- Woźniak, pisarka, trenerka, kreatorka akcji społecznych, specjalistka ds. równouprawnienia kobiet i mężczyzn, autoprezentacji i kreowania wizerunku, scenarzystka i prowadząca programy telewizyjne, konferencje i sesje, głównie kobiece, prezes Dress for Success Poland Organizacja non-profit
 • Irena Czerkawska, nauczyciel przedsiębiorczości, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy: ejurkowska@rcre.opolskie.pl

lub pod numer tel.: 77 404 75 56 do 12.11.2015 r.