Dotacje na założenie firmy – rekrutacja rusza od stycznia!

Rusza rekrutacja do projektu Mój pomysł, moja wiedza, moja firma, w ramach którego można otrzymać nawet do 37 000 zł na założenie własnej firmy. Projekt jest skierowany do osób powyżej 29 roku życia zamieszkujących województwo opolskie. Zgłoszenia projektu są przyjmowane od 10.01.2018 r. do 19.01.2018 r. 

Realizator projektu: Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego

 

Co można otrzymać?

W ramach projektu są przewidziane:

 

Wsparcie szkoleniowo-doradcze

 1. Zagadnienia prawne-4h
 2. Formy działalności gospodarczej w praktyce-4h
 3. Podstawy księgowości w MŚP, rozliczenia z US i ZUS-16h
 4. Sporządzanie biznes planu przedsięwzięcia-16h
 5. Zarządzanie i marketing w MŚP-7h
 6. Rejestracja działalności-1h

Łącznie 48h zajęć.

Dodatkowo każdemu uczestnikowi przysługiwać będą4hindywidualnych konsultacji z doradcą na etapie tworzenia biznesplanu.

Osoby, które uzyskają dotację będą miały do dyspozycji6hkonsultacji indywidualnych na etapie prowadzenia firmy.

 

Dotacje na założenie firmy

Do 37 000 zł na założenie własnej firmy, w tym:

 • do 25 000 zł na zakupy na start
 • do 12 000 zł na koszty działalności w pierwszym roku (ZUS, księgowość, koszty lokalu itp.)

 

Dla kogo?

Projekt jest skierowany do osób, które spełniają łącznie trzy warunki:

 1. w wieku powyżej 29 roku życia (osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mają ukończony 30 rok życia – od dnia 30 – tych urodzin),
 2. pozostających bez zatrudnienia/nieaktywnych zawodowo (także emeryci, osoby na urlopach wychowawczych)
 3. takich które w okresie 12 m-cy wstecz nie były zarejestrowane w CEiDG (działalność zawieszona traktowana jest jako posiadanie rejestracji).

 

Termin

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w dniach 10.01 – 19.01.2018 r.

Regulamin wraz z załącznikami znajduje się tutaj.

 

Szczegółowe informacje są na stronie projektu.

dotacje na założenie firmy