Drugie szkolenie dla pracowników UO – program Horyzont 2020

W imieniu prof. dr hab. Wiesławy Piątkowskiej-Stepaniak, Prorektor ds. promocji i zarządzania, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UO ma przyjemność zaprosić pracowników UO na drugie szkolenie dotyczące Programu HORYZONT 2020 dla uczelni wyższych. Szkolenie będzie dotyczyć zasad udziału w programie RISE oraz zasad aplikacji o logo HR Excellence in Research. Szkolenie odbędzie się 8 marca br. o godz. 10:00 w Sali Senatu Uniwersytetu Opolskiego.

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez przedstawiciela Regionalnego Punktu Kontaktowego HORYZONT 2020 w województwie śląskim.

 

Program szkolenia

 

Moduł 1        Research and Innovation Staff Exchange (RISE) 
W ramach RISE możliwe jest uzyskanie dofinansowania na wymianę pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami (naukowcy, w tym doktoranci, a także kadra zarządzająca, administracyjna i techniczna), pracującymi w różnych krajach i sektorach. 

Projekt badawczy i innowacyjny może być realizowany przez konsorcjum składające się z min. 3 instytucji z 3 różnych krajów, w tym co najmniej 2 kraje członkowskie UE lub stowarzyszone z programem Horyzont 2020. Jest oparty na oddelegowywaniu pracowników na okres od 1 do 12 miesięcy do członków konsorcjum.

 

Moduł 2         Zasady aplikacji instytucji o przyznanie logo Human Resources Excellence in Research 
Przyznawanie loga „HR Excellence in Research”  jest jednym z działań Komisji Europejskiej w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers, nakierowanej na zwiększanie atrakcyjności warunków pracy naukowców w UE. W Polsce do tej pory logo otrzymało 9 instytucji. 

Przyznanie logo HR jest ściśle związane z uczestnictwem uczelni w programie Horyzont 2020. Posiadanie logo HR jest także punktowane przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych podczas oceny jednostek, a także premiowane przy uzyskaniu grantów krajowych z NCBiR i NCN.

 

Ze względu na istotne informacje zawarte w tym module, zapraszam do uczestnictwa w szczególności przedstawicieli jednostek kadry administracyjnej.

 

 

Uprzejmie proszę o przesyłanie zgłoszeń na adres inkubator@uni.opole.pl w terminie do 4.03.2016 r.