Dualny system kształcenia na Uniwersytecie Opolskim – podsumowanie

Dzisiejszą konferencją kończymy projekt, którego celem było wdrożenie dualnego systemu kształcenia. Na czym opiera się system i jaki jest cel tego projektu?

Dualny system kształcenia to…

Osoby zdobywające wykształcenie w drodze kształcenia dualnego przechodzą na ogół trzyletnią naukę na uczelni i w zakładzie pracy według programu uzgodnionego przez partnerów tego kształcenia, co zapewnia jego dostosowanie do rzeczywistych potrzeb pracodawców.

Praktyka zawodowa w przedsiębiorstwie trwa przez cały okres studiów. Adept zawodu ma okazję zdobyć doświadczenie we wszystkich działach danej firmy, istotnych dla zawodu, do którego podjęcia się przygotowuje. Praktyki w  przedsiębiorstwach, mają ustalony program, a ich przebieg jest na bieżąco monitorowany.

Partnerem ponadnarodowym projektu jest Duale Hochschule Baden-Württemberg Mannheim (DHBW), która kształci w systemie dualnym blisko 6 tys. studentów – najwięcej spośród tego typu uczelni w Niemczech, gdzie system ten jest powszechnie stosowany. Ponad 90% absolwentów tej uczelni znajduje zatrudnienie w gospodarce niemieckiej, z czego 75% kontynuuje pracę u pracodawcy – partnera kształcenia dualnego, u którego odbywały się praktyki.

dualny system kształcenia

 

Dzięki wprowadzeniu tej formy kształcenia pracodawcy zyskują wartościowych pracowników.

Absolwenci studiów dualnych charakteryzują się:

  • wiedzą teoretyczną i kompetencjami dostosowanymi do potrzeb przedsiębiorstwa,
  • doświadczeniem praktycznym,
  • dogłębną znajomością specyfiki konkretnej firmy.

W pierwszej kolejności utworzono studia dualne na kierunkach:

  • filologia, specjalność: języki obce w turystyce,
  • inżynieria środowiska,
  • ochrona środowiska,
  • odnawialne źródła energii

Chcesz wiedzieć więcej? Zajrzyj na stronę: wsduo.uni.opole.pl