Centrum Kompetencji Uniwersytetu Opolskiego już działa!

Centrum Kompetencji to platforma wiedzy, baza informacji o potencjale naukowców, która może być także impulsem do kolejnych pomysłów, rozwiązań i dalszej współpracy nauki z gospodarką. Strona ma wzmocnić powiązania nauki i gospodarki województwa opolskiego.

Czym zajmuje się Centrum Kompetencji?

Zrzesza nauczycieli akademickich w celu pozyskania współpracy z partnerami społeczno-gospodarczymi. Dziś nasz zespół tworzy ponad 50 ekspertów zakresu nauk społecznych i technicznych, w tym pracownicy naukowi, uznawani w środowisku biznesowym i akademickim. Lista jest otwarta.

Zapraszamy do współpracy. Kontakt: Marcin Miga.

Tu pełna lista fachowców z Centrum Kompetencji UO

Dla kogo?

Informacja skierowana jest do przedsiębiorców, którzy poszukują pracowników naukowych oraz pracowników naukowo-dydaktycznych do realizacji prac naukowo-badawczych, ekspertyz w obszarach kluczowych dla gospodarki regionalnej.

Jakie korzyści?

W ramach współpracy oferujemy przedsiębiorcom spotkania doradcze z zespołem ekspertów, co wpłynie na powiązanie pracy badawczej naukowca z zapotrzebowaniem przedsiębiorstw. Przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z wiedzy i doświadczenia pracowników naszej uczelni w rozwiązaniu problemów funkcjonowania przedsiębiorstwa.