Działalność AIP UO w roku 2014/2015

Sprawozdanie z działalności AIP UO w roku akademickim 2014/2015.

  • Propozycje innowacyjnych rozwiązań dla 125 przedsiębiorstw,
  • Studia dualne łączące teorię z praktyką,
  • Utworzenie 66 przedsiębiorstw,
  • Szkolenia z kompetencji miękkich dla 192 studentów.

To wszystko robiliśmy w projektach AIP UO realizowanych w 2015 r. Zobacz: