Działania na rzecz seniorów są konieczne. Zbieramy dane

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości  Uniwersytetu Opolskiego zamierza przygotować wstępny raport potrzeb seniorów w ciągu dwóch miesięcy.

Konsorcjum dla seniorów

– Wszystkie działania na rzecz seniorów powinny zostać poprzedzone diagnozą potrzeb. Te dane nie zostały dotąd zebrane, my chcemy w ciągu dwóch miesięcy przygotować wstępny raport – powiedziała w rozmowie “W cztery oczy” Barbara Zabiega-Wikowska, zastępca dyrektora Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskie, mówiąc o planach powołanego właśnie do życia Konsorcjum Inicjatyw Senioralnych. Jak mówi nasz gość, konsorcjum tworzą naukowcy, samorządy oraz publiczne i prywatne placówki zajmujące się seniorami.

 za: Radio Opole