Święto Uniwersytetu Opolskiego – to dziś!

10 marca to znacząca data dla naszej Alma Mater. Od 21 lat obchodzimy wtedy święto Uniwersytetu Opolskiego, podczas którego nadawany jest wybitnym postaciom świata nauki i kultury  tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego. Zaplanowano także inne wydarzenia.

10 marca 2015 r., godz. 11.00 Aula Błękitna Collegium Maius UO (pl. M. Kopernika 11) uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego wybitnemu germaniście, prof. Franciszkowi Gruczy, językoznawcy, uczonemu wyznaczającemu nowe drogi neofilologii, twórcy glottodydaktyki podejmującemu problematykę polsko-niemieckiej koegzystencji kulturowej.

10 marca 2015 r. , godz. 19.00 Studenckie Centrum Kultury UO (ul. Katowicka 95). Koncert z okazji 21-lecia Uniwersytetu Opolskiego pn. Historia zaklęta w piosenkach. Prezentacje najważniejszych wydarzeń z życia uniwersytetu, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich 21 lat, uświetnią popularni wokaliści – Jarosław Wasik, Anna Piechurska, Gabriela Machej, Basia Beuth, Łukasz Szuba oraz Michał Bober. Wokaliści – absolwenci Alma Mater Opoliensis – wykonają znane i lubiane utwory Marka Grechuty, Czesława Niemena, Anny Jantar i Jonasza Kofty.

Kim jest prof. Franciszek Grucza?

Prof. Franciszek Grucza to polski językoznawca, germanista, pedagog, członek Polskiej Akademii Nauk. Zajmuje się problematyką polsko-niemieckiej koegzystencji kulturowej, jest też twórcą glottodydaktyki. To dyscyplina zajmująca się edukacją językową dzieci, mająca je przygotować do nauki czytania i pisania, to uczenie właściwej techniki płynnego czytania ze zrozumieniem, kształtowanie nawyków czytelniczych.

Zainteresowania naukowe Franciszka Gruczy koncentrują się także wokół spraw związanych z germanistyką, językoznawstwem ogólnym, onomastyką i metalingwistyką. Ponadto zajmuje się również teorią i praktyką kształcenia nauczycieli języków obcych. Jest autorem licznych publikacji m.in. z dziedziny lingwistyki i translatoryki oraz podręczników do nauki języka niemieckiego.

Prof. Grucza dołączy do grona wybitnych osobowości, jakie wyróżniono tytułami doktorów honorowych. Wśród nich są takie znakomitości, jak: papież Jan Paweł II, Ryszard Kaczorowski, Kazimierz Kutz, Wojciech Kilar, Adam Hanuszkiewicz, Tadeusz Różewicz, Zbigniew Religa, Władysław Bartoszewski, Dorota Simonides, abp Alfons Nossol i inni.

Cały tekst: http://opole.gazeta.pl/opole/1,35114,17519736,Doktorat_honoris_causa_UO_dla_profesora_Franciszka.html#ixzz3TyInLMaJ

Święto Uniwersytetu Opolskiego będzie transmitowane!

Tu obejrzysz bezpośrednią transmisję z uroczystości wręczenia doktoratu honoris causa O we wtorek, 10 marca TUTAJ

A tu obejrzysz koncert z okazji 21-lecia UO TUTAJ