Erasmus Plus. Czas na Twój wyjazd!

Katarzyna, Marzena, Weronika, Karolina i Ania sprawdziły na własnej skórze jak to jest być Erasmusem. Właśnie wróciły z Grecji i Hiszpanii. Dowiedz się na Erasmus Day jak wyjechać. 

Rozpoczął się kolejny semestr,  a to oznacza zbiliżające się rekrutacje studentów na wyjazdy studenckie w ramach programu Erasmus+.

Erasmus Plus w skrócie

Program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów, odbycia praktyki, szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit  na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

Erasmus Day na UO

Spotkanie informacyjne dla studentów i studentek Uniwersytetu Opolskiego organizowane przez Biuro Erasmus odbędzie się w terminach 25.02.2015 o godzinie 12 w Studenckim Centrum Kultury oraz 04.03.2015 r. w Auli Błękitnej CM. Jeśli jesteś niecierpliwy, zapytaj o szczegóły wydziałowego Koordynatora.