European Youth Award – dla studentów i młodych przedsiębiorców

Europejska Nagroda dla Młodzieży (EYA) jest adresowana do studentów i młodych przedsiębiorców wykorzystujących w pracach i projektach innowacyjne rozwiązania, Internet i mobilne technologie komunikacyjne.

Europejska Nagroda dla Młodzieży (EYA) promuje innowacyjność w wykorzystaniu nowych technologii, która przyczynia się do sprostania najważniejszym współczesnym wyzwaniom społecznym, cywilizacyjnym i kulturowym.

 

Celem konkursu jest wyróżnienie i promocja osiągnięć:
studentów, wykorzystujących w swoich pracach i projektach najbardziej innowacyjne rozwiązania,
– młodych przedsiębiorców, wykorzystujących w kreatywny sposób internet i mobilne technologie komunikacyjne.

Efekty ich pracy powinny być lub przyczyniać się do powstania ponadprzeciętnych, wartościowych społecznie cyfrowych treści, będących odpowiedzią na cele zdefiniowane przez Radę Europy i strategię Europa 2020.

 

Studenci i młodzi ludzie do 33 roku życia (osoby urodzone po 1 stycznia 1983 r.) mogą zgłosić swoje projekty w siedmiu kategoriach:

1. Zdrowy tryb życia: odżywianie, ochrona zdrowia
2. Inteligentne uczenie się: edukacja, e-umiejętności, otwarta nauka
3. Łączenie kultur: sztuka, gry i zabawy, różnorodność
4. Ekologia: równowaga energetyczna, mobilność, rozwój miast
5. Aktywne obywatelstwo: free journalism, otwarty rząd, spójność społeczna
6. Zagadnienia finansowe: wiedza na temat finansów, zatrudnienie, inteligentny konsumpcjonizm
7. Otwarta innowacyjność (Open Innovation): dzielenie się efektami swojej pracy i innowacyjnymi rozwiązaniami.

 

Przedstawiony produkt lub aplikacja muszą być ukończone po 1 stycznia 2015 r.w pełni funkcjonalne w czasie zgłoszenia oraz dostępne poprzez internet, niezależnie od tego, pod kątem jakiego wykorzystania zostały utworzone.

W przypadku kilku zgłoszeń od jednej osoby każdy produkt, projekt lub aplikacja wymaga osobnej rejestracji. W każdej z kategorii wyłonieni będą trzej zwycięzcy.

Zwycięzcy będą zaproszeni do udziału w ceremonii wręczenia nagród, która odbędzie się podczas festiwalu w Graz (Austria) w dniach 18-21 listopada 2016 r.

Termin zgłoszeń upływa: 15 lipca 2016 r.

 

Więcej informacji