DOFINANSOWANIE DLA FIRM

Poniżej prezentujemy możliwości uzyskania dofinansowania na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej dostępnych dla osób i firm w woj. opolskim na:

  1. Rozpoczęcie działalności gospodarczej
  2. Innowacje

Rozpoczęcie działalności gospodarczej

Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie

Podmiot udzielający: Fundacja Rozwoju Śląska i Wspierania Inicjatyw Lokalnych

Forma wsparcia: pożyczka

Kto może się ubiegać? absolwenci szkół i uczelni wyższych do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego; zarejestrowani bezrobotni; studenci ostatniego roku studiów wyższych (studiów I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich)

Termin składania wniosków: nabór ciągły

Wartość pożyczki: do 77.000 zł

Oprocentowanie: 0,44% w skali roku (spłata nawet do 7 lat)

Na co można uzyskać dofinansowanie: jednorazowa pożyczka na założenie działalności gospodarczej

Więcej informacji

 

Dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy

Podmiot udzielający: Powiatowy Urząd Pracy

Forma wsparcia: dotacja

Kto może się ubiegać? bezrobotny zarejestrowany w PUP spełniający określone warunki

Termin składania wniosków: nabór ciągły

Wartość dotacji: do wysokości 6-krotnego przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu zawarcia umowy

Na co można uzyskać dofinansowanie: jednorazowa dotacja na założenie działalności gospodarczej

Więcej informacji (strona PUP Opole – informacji należy szukać w odpowiednim Powiatowym Urzędzie Pracy)

Dofinansowanie innowacji

Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Podmiot udzielający: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (w ramach PO IR 2.3.1)

Forma wsparcia: dotacja

Kto może się ubiegać? przedsiębiorcy sektora MŚP

Termin składania wniosków: 18.03.2016 (ogłoszenie konkursu w dniu 15.12.2015); kolejny nabór jest planowany na termin wrzesień 2016 – luty 2017 (ogłoszenie  konkursu w dniu sierpniu 2016)

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 50.000 zł – 420.000 zł

Wartość dofinansowania: 70% kosztów kwalifikowalnych

Na co można uzyskać dofinansowanie: usługi proinnowacyjne (powiązane z aktywnością badawczo-rozwojową lub innowacyjną), świadczone przez akredytowane instytucje otoczenia biznesu

Więcej informacji

 

PLANOWANE

 

Bony na innowacje dla MŚP

Podmiot udzielający: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (w ramach PO IR 2.3.2)

Forma wsparcia: dotacja

Kto może się ubiegać? przedsiębiorcy sektora MŚP prowadzący działalność na terenie RP

Termin składania wniosków: kolejny nabór jest planowany na termin 06.06.2016 – 30.01.2017 (ogłoszenie  konkursu w dniu 05.05.2016)

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 60.000 zł – 400.000 zł

Wartość dofinansowania: 70-80% kosztów kwalifikowalnych

Na co można uzyskać dofinansowanie: zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego

Więcej informacji

 

Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Podmiot udzielający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (w ramach PO IR 1.1.1)

Forma wsparcia: dotacja

Kto może się ubiegać? przedsiębiorstwa (w przypadku konkursu planowanego do ogłoszenia w marcu 2016 dofinansowanie mogą uzyskać MŚP)

Termin składania wniosków: 29.07.2016 (ogłoszenie  konkursu w dniu 01.03.2016)

Wartość kosztów kwalifikowalnych: Minimalna wartość zostanie określona w regulaminie konkursów. Nie przewiduje się finansowania dużych projektów w rozumieniu art. 100 rozporządzenia ogólnego.

Wartość dofinansowania: 25% – 80% (zgodnie z możliwą do przyznania intensywnością pomocy).

Na co można uzyskać dofinansowanie: realizację projektów które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania)

Więcej informacji

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close