Gotowi na rynek pracy!

Uniwersytet Opolski rozpoczyna realizację projektu “Gotowi na rynek pracy!” – szczegółowy opis na stronie projektu.

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

Uniwersytet Opolski zaprasza do współpracy przedsiębiorstwa z branż:

  1. Architektura krajobrazu.
  2. Biotechnologia.
  3. Informatyka.
  4. Logistyka.
  5. Ochrona środowiska.

przy realizacji zadań wymienionych w punkcie 4 i 5 (tj. Zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej Instruktaże przystanowiskowe).

Współpraca nie powoduje przepływów finansowych między UO a przedsiębiorstwem. Przewidziane są wynagrodzenia dla pracowników wskazanych przez przedsiębiorstwo do realizacji tych zadań.

Termin zgłoszeń upływa: 16.12.2016.

Zgłoszenia proszę kierować na adres darmatys@uni.opole.pl lub inkubator@uni.opole.pl