Granty na badania, stypendia i staże – znajdź coś dla siebie

Na stronie Eurodesku jest dostępna baza grantów zarówno krajowych jak i europejskich, przeznaczonych na stypendia, staże, praktyki, badania i wiele innych.

Większość jest kierowana do studentów, doktorantów, naukowców i aktywistów/społeczników. Zachęcamy do regularnego zaglądania tutaj.  Najbliższe terminy aplikowania dotyczą:

  • płatnych 3-5 miesięcznych praktyk w Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu;
  • GLEN – staży w Afryce, wolontariatu w Polsce -udział w programie umożliwia młodym ludziom (do 30 roku życia) wyjazd na trzymiesięczne staże w Afryce, a po powrocie do Polski wolontariacką pracę w charakterze edukatora lub
  • działania programu Maria Skłodowska-Curie – Horyzont 2020  czyli unijnego programu na rzecz badań i innowacji oraz wspierania rozwoju kariery zawodowej i szkoleń pracowników naukowych.