Green Talents – konkurs dla studentów i doktorantów

Zrównoważony rozwój to temat przewodni konkursu Green Talents dla studentów i doktorantów.  Laureaci wezmą udział w 2-tygodniowym forum naukowym w Niemczech oraz dostaną możliwość odbycia 3-miesięcznego pobytu badawczego, również w Niemczech. Zgłoszenia trwają do 2 czerwca. 

Green Talents

Dorota Foryś, przewodnicząca Studenckiego Koła Naukowego Zrównoważonego Rozwoju oikos Opole podczas prezentacji nt. zrównoważonego rozwoju Opola. Zdjęcie zrobione podczas wręczenia Stypendium Prezydenta Miasta Opola. źródło: www.opole.pl

Kto może wziąć udział w konkursie Green Talents?

Konkurs jest otwarty dla studentów i doktorantów z całego świata. Wnioskodawca musi spełnić następujące wymagania:
  • wiek do 32 lat w momencie składania wniosku;
  • status studenta lub doktoranta na kierunkach związanych ze zrównoważonym rozwojem;
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
  • obywatelstwo inne niż niemieckie;
  • miejsce zamieszkania poza terytorium Niemiec.

Do wniosku należy dołączyć listy z rekomendacjami lub opinie ekspertów. Listy muszą być przygotowane w języku angielskim.

Wniosek aplikacyjny jest dostępny na tej stronie: http://greentalents.de/application/