Horyzont 2020 – relacja ze szkolenia

Prawie 50 pracowników UO wzięło udział w zorganizowanym przez AIP UO szkoleniu pn. HORYZONT 2020 DLA UCZELNI WYŻSZYCH. O szerokich możliwościach pozyskania grantów mówiła pani Katarzyna Markiewicz-Śliwa – koordynator Regionalnego Punktu Kontaktowego HORYZONT 2020 w województwie śląskim. Szkolenie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem uczestników.

hory-zont

 

Pani Markiewicz-Śliwa rozpoczęła od przedstawienia korzyści z uczestnictwa w programie. Obok prestiżu uczelni i uzyskania dodatkowych środków na badania, wskazała na dużą rolę projektów międzynarodowych w ocenie parametrycznej jednostek.

 

W ramach programu Horyzont 2020 można uzyskać dofinansowanie m.in. na:

  • stworzenie zespołu prowadzącego badania podstawowe w instytucji w UE,
  • projekty z zakresu badań podstawowych realizowane w ramach współpracy międzynarodowej,
  • przyjmowanie naukowców z całego świata do instytucji,
  • wysyłanie pracowników naukowych do placówek zagranicznych,
  • wymianę personelu naukowego, technicznego i zarządzającego pomiędzy instytucjami partnerskimi biorącymi udział w projekcie,
  • wspólny program badawczy na płaszczyźnie międzynarodowej UE  z krajami trzecimi lub międzysektorowej.

 

Prowadząca omówiła najważniejsze zasady ubiegania się o granty oraz wskazała, w jaki sposób uczelnia może się zaangażować w program.

 

Na zakończenie spotkania p. Markiewicz-Śliwa wyraziła chęć kontynuowania współpracy z Uniwersytetem Opolskim i pomocy w aplikowaniu do programu Horyzont 2020.