Horyzont 2020 – szkolenie dla pracowników UO

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracowników Uniwersytetu Opolskiego na szkolenie z programu HORYZONT 2020 dla uczelni wyższych. Szkolenie odbędzie się 9 lutego 2016 r. o godz. 10:00.

 

W imieniu prof. dr hab. Wiesławy Piątkowskiej-Stepaniak, prorektor ds. promocji i zarządzania,  zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. HORYZONT 2020 DLA UCZELNI WYŻSZYCH.

 

Szkolenie poprowadzi Pani Katarzyna Markiewicz-Śliwa – ekspert z zakresu przygotowywania Projektów w Programach Ramowych, współpracująca od 12 lat z jednostkami badawczymi oraz firmami  w zakresie przygotowania i realizacji projektów badawczych, a także Koordynator Regionalnego Punktu Kontaktowego HORYZONT 2020 w województwie śląskim.

Tematem przewodnim szkolenia będą możliwości, zasady oraz podstawowe dokumenty obowiązujące w aplikacji o środki w ramach HORYZONT 2020.

Szkolenie odbędzie się 9 lutego 2016 r. w Sali Senatu Uniwersytetu Opolskiego, o godz. 10.00 (przewidziany czas szkolenia 90 minut.)

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Zgłoszenia prosimy przesyłać w formie elektronicznej na maila inkubator@uni.opole.pl do 5 lutego 2016 roku.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych pracowników Uniwersytetu Opolskiego.