II edycja konkursu pt. „Forum Młodych Innowatorów”

Grupy Azoty ZAK S.A. w partnerstwie z Kędzierzyńsko-Kozielskim Parkiem Przemysłowy Sp. z o.o. oraz Klastrem Chemii Specjalistycznej Chem -Ster zapraszają do udziału w konkursie: „Forum Młodych Innowatorów”.

Celem Konkursu jest identyfikacja i wybór najlepszych pomysłów młodych innowatorów z zakresu nowoczesnych technologii, konstrukcji, materiałów dla chemii, mających szanse praktycznego zastosowania w przemyśle. Pomysły zostaną ocenione pod względem innowacyjności i stworzonego Modelu Biznesowego a także możliwości zastosowania w przemyśle.

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne lub zespół uczestników.

Konkurs ogłoszony w dwóch grupach wiekowych:

  • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
  • studenci i doktoranci do 30-go roku życia.

Konkurs przeprowadzony zostanie w 2 etapach:

  • Etap I – Zgłoszenie pomysłów do Konkursu oraz przygotowanie Modelu Biznesowego – zostanie przeprowadzony od 06.10.2017 r. do 06.11.2017 r.
  • Etap II – Wybór Finalistów Konkursu – zostanie przeprowadzony:
    – W dniu 16.11.2017 r. dla I kategorii wiekowej
    – W dniu 17.11.2017 r. dla II kategorii wiekowej

Do Finału Konkursu zostanie zakwalifikowanych min. 6 najlepszych pomysłów konkursowych, po 3 w każdej kategorii wiekowej.

Zgłoszenia należy kierować do:

Biura Organizatora Konkursu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego Sp. z o. o (47-220 Kędzierzyn-Koźle ul. Wojska Polskiego 16 F)

lub na adres mailowy:

mariola.szymanska@kkpp.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.11.2017 r.

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Model biznesowy

Regulamin konkursu