Informacja o wyborze – autorzy podręczników i skryptów

Informacja o wyborze autorów podręczników i skryptów dla kierunków / specjalności uruchamianych w systemie dualnym w ramach projektu pn. “Wdrożenie dualnego systemu kształcenia na Uniwersytecie Opolskim”.

autorzy-podreczniki-skrypty-informacja-o-wyborze