Informacja o wyborze partnera do projektu „Bezpieczeństwo w Internecie 2.0”

W związku z realizacją projektu Bezpieczeństwo w Internecie 2.0, Uniwersytet Opolski ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 Ścieżki Kopernika 2.0.

W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 8 sierpnia 2016 r. informujemy, że do pełnienia funkcji partnera została wybrana fundacja HumanDOC.