Informacja o wyborze – recenzenci

Informacja o wyborze recenzentów podręczników dla kierunków / specjalności uruchamianych w systemie dualnym w ramach projektu pn. “Wdrożenie dualnego systemu kształcenia na Uniwersytecie Opolskim”.

recenzenci-informacja-o-wyborze