Informacja o wyborze wykonawców – usługa zakupu polis i przeprowadzenia badań lekarskich

Informujemy, że w postępowaniach na wybór wykonawców dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert:

  • Wykonawca usługi badań lekarskich: SP ZOZ “Centrum” w Opolu
  • Wykonawca usługi polis ubezpieczeń NNW: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA.