INŻYNIER NA UNIWERSYTECIE!

UNIWERSYTET OPOLSKI – 2018/2019 REKRUTACJA NA KIERUNKU ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Studia na inżynierskim kierunku Odnawialne Źródła Energii (OZE) wyposażają absolwenta w kompleksową wiedzę związaną z wykorzystaniem energii odnawialnej. Wiedza ta z jednej strony obejmuje teoretyczne podstawy energetyki, ze szczególnym uwzględnieniem energetyki odnawialnej, z drugiej natomiast wyposaża absolwenta – inżyniera w praktyczne umiejętności związane z budową i eksploatacją urządzeń energetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii w warunkach harmonijnej równowagi ze środowiskiem naturalnym.

OZE to interdyscyplinarny kierunek łączący zagadnienia związane z inżynierią środowiska i energetyką odnawialną. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na rynku polskim w rozwój technologii odnawialnych zgodnych z krajową strategią o udziale OZE w ogólnym bilansie energetycznym kraju. Podstawowa wiedza uzupełniona zostanie również w dziedzinie uwarunkowań prawnych dot. wprowadzania tych źródeł oraz ich skutków ekologicznych. Zgodnie z Ustawą o OZE absolwent studiów inżynierskich na kierunku OZE uzyskuje uprawnienia do projektowania oraz instalacji mikro-i małych instalacji OZE, stąd niezbędne jest wprowadzenie do programu kształcenia tych elementów.

Rekrutacja trwa do : 26.09.2018

Typ studiów: inżynierskie

Długość trwania: 3,5 roku (7 sem.)

REKRUTACJA