IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa

“Permanentna zmiana” – to temat przewodni konferencji naukowej z cyklu „Rynek-Społeczeństwo-Kultura”, która odbędzie się w dniu 31.03.2016 roku w Opolu.  Opiekunem merytorycznym konferencji jest dr hab. Robert Geisler, prof. Uniwersytetu Opolskiego. Do udziału w konferencji zaproszeni są studenci, pracownicy naukowi i doktoranci, a także praktycy mający doświadczenie zawodowe w zarządzaniu.

Nadsyłanie zgłoszeń: 15.03.2016 r.

Obszary tematyczne konferencji:

 

1. Zmiany w technologii

– High-tech – uwarunkowania rynkowe, społeczne i prawne

– Rewolucja ICT i nowe trendy

– Wyzwania organizacyjne dla IT

– E-biznes, e-gospodarka, e-wiedza – nowe formy

 

2. Zmiany w gospodarce

– Innowacje

– Kulturowe uwarunkowania gospodarki

– Zachowania ludzi na rynkach (rynek przedsiębiorstw, rynek pracy)

– Nowe formy organizacyjne

– Narzędzia dla biznesu w świecie

 

3. Zmiany w świecie społecznym

– Ekonomia społeczna

– Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

– Spójność społeczna

– Kapitał społeczny

– Organizacje pozarządowe a rynek i polityka.

Więcej informacji

 

Strona internetowa Kwartalnika “Rynek – Społeczeństwo – Kultura”