Jesteś studentem? Skorzystaj z pożyczki na założenie firmy

“Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” to rządowy program, w ramach którego udzielane są nisko oprocentowane pożyczki na rozpoczęcie własnej działalności lub utworzenie nowych stanowisk pracy. O pożyczkę mogą ubiegać się nawet studenci! 

Dla kogo pożyczki?

Dla osób nieposiadających zatrudnienia i nie wykonujących innej pracy zarobkowej:

a) studentów ostatniego roku studiów,
b) absolwentów szkół i uczelni wyższych do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,
c) zarejestrowanych bezrobotnych.

 

Biznes z przyjaciółmi? To możliwe!

Osoby planujące wspólne prowadzenie działalności w formie spółki cywilnej, mogą ubiegać się o pożyczkę. Wystarczy złożyć odrębne wnioski pożyczkowe, zwiększając tym samym możliwą kwotę finansowania dla projektowanej działalności gospodarczej.

 

Warunki pożyczki na podjęcie działalności

a) kwota pożyczki to 20-krotna wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ( aktualnie 78 853,40 zł)
b) oprocentowanie stałe – obecna wysokość to 0,44% w skali roku,
c) długi okres spłaaty – do 7 lat,
d) nawet 1 rok karencji w spłacie kapitału,
e) bez prowizji i opłat,
f) zabezpieczenie to weksel in blanco oraz poręczenie (np. osoby fizycznej) lub inne uzgodnione z pośrednikiem finansowym.

 

Doradztwo i szkolenia

Jeśli ubiegasz się lub uzyskałeś już pożyczkę na podjęcie działalności – są dostępne bezpłatne szkolenia i doradztwo dla:

a) wnioskodawców – z zakresu przedsiebiorczości, w szczególności z zagadanień dotyczących sporządzania opisu i kosztorysu planowanego przedsiewziecia,
b) pożyczkobiorców – z zakresu np. prowadzenia firmy, w tym z form opodatkowania, prowadzenia ksiegowości i innych.

 

Firma się rozwija i potrzebujesz kolejnych pracowników?

Możesz stworzyc kolejne stanowiska ze wsparciem Programu. Wystarczy, ze złożysz wniosek o kolejną pożyczkę na utworzenie stanowiska pracy, dzięki której wyposażysz je dla osoby bezrobotnej. Co więcej, możesz ubiegać się o tyle pożyczek, ilu pracowników potrzebujesz. Warunki pożyczki na utworzenie stanowiska pracy to:

a) kwota pożyczki to 6-krotna wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (aktualnie 23 656,02 zł),
b) pożyczka ta powiększa kapitał pożyczki na podjęcie działalności – wysokość oprocentowania i okres spłaty są takie same,
c) bez prowizji i opłat,
d) zabezpieczenie to weksel in blanco oraz poręczenie (np. osoby fizycznej) lub inne uzgodnione z pośrednikiem finansowym.

 

Pomoc de minimis

Ze względu na preferencyjne warunki oferowanego wsparcia, udzielane pożyczki oraz dodatkowe świadczenia w formie szkoleń i doradztwa stanowią pomoc de minimis.

 

Szczegóły i kontakt w razie pytań – dostępne są na stronie Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych.