Konferencja podsumowująca „PWP Dualne specjalistyczne szkolenia kadr dla regionu”

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego zaprasza na konferencję poświęconą problematyce szkoleń zawodowych w formie dualnej w województwie opolskim oraz kapitałowi społecznemu, jaki posiadają firmy rodzinne i tradycyjne, opolskie rzemiosło.

Konferencja podsumowująca realizację projektu współpracy ponadnarodowej pn.: „PWP Dualne specjalistyczne szkolenia kadr dla regionu”

17.11.2014, godz. 10.00, Sala Senatu, Collegium Maius, pl. Kopernika 11a

 

  1. Powitanie gości i informacje o projekcie:

 

  • Ewa Rurynkiewicz – Kanclerz Uniwersytetu Opolskiego
  • Alois Jöst – Wiceprezydent Izby Rzemieślniczej w Mannheim, Partner Projektu
  • Teresa Kudyba – Kierownik Projektu
  1. Wystąpienia panelistów:
  • dr Sabina Kubiciel-Lodzińska – Autorka Raportu,  Ekspert Rynku Pracy, Politechnika Opolska

„Adaptacja rozwiązań wypracowanych w warunkach systemu szkolenia dualnego w Niemczech do wymagań opolskich przedsiębiorców”

 

  • Jarosław Chołodecki – Wiceprezes Stowarzyszenia Inicjatywa Firmy Rodzinne w Warszawie

„Firmy rodzinne wsparciem dla modelu szkoleń w formie dualnej na Opolszczyźnie”

 

  • Hans Fred Herwehe, Dyrektor Akademii Kształcenia w Mannheim

„Szkolenia dualne w Niemczech na przykładzie Akademii Kształcenia w Mannheim”

 

  • Axel Eller – Ekspert ds. szkoleń w formie dualnej, Akademia Kształcenia w Mannheim

Współpraca Akademii Kształcenia w Mannheim i opolskich przedsiębiorstw w ramach projektu PWP Dualne specjalistyczne szkolenia kadr dla regionu

 

  1. Dyskusja z udziałem ekspertów merytorycznych i biznesowych:

 „Diagnoza potrzeb przedsiębiorstw woj. opolskiego w wybranych branżach dotycząca szkoleń w formie dualnej a możliwości wdrożenia rozwiązań wypracowanych w trakcie realizacji Projektu”