Konkurs Mikroprzedsiębiorca roku 2015

Mikroprzedsiębiorca Roku to konkurs, którego celem jest nagradzanie właścicieli przedsiębiorstw prowadzących z sukcesem tradycyjny lub nowoczesny biznes, zakorzeniony w lokalnych społecznościach.

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy już po raz jedenasty wręczy nagrody najlepszym, polskim mikrofirmom. W tym roku w konkursie uruchomiono nową kategorię „MŁODY BIZNES”, stworzoną specjalnie dla młodych przedsiębiorców.

Mikroprzedsiębiorca Roku skierowany jest…

do firm, które zatrudniają mniej niż 10 pracowników i których roczne obroty lub suma bilansowa nie przekroczyły 2 mln euro. Zgłaszający się wybierają jedną spośród trzech kategorii:

• START – dla mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali
działalność po 1 stycznia 2012 roku,
• PROGRES – dla mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali
działalność między 1 stycznia 2008 a 31 grudnia 2011 roku,
• SENIOR – dla mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali
działalność przed 1 stycznia 2008 roku.

Kategoria specjalna

Spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła Konkursu przyzna nagrodę w kategorii specjalnej – MŁODY BIZNES, skierowanej do mikroprzedsiębiorców urodzonych po 1 stycznia 1986 roku. W celu wzięcia udziału w XI edycji konkursu należy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej mikroprzedsiebiorcaroku.pl.

Termin i nagrody

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 kwietnia 2015 roku. Spośród wszystkich zgłoszeń zostanie wyłoniony zwycięzca – Mikroprzedsiębiorca Roku 2015, który otrzyma nagrodę główną – 40 000 zł. Dodatkowo najlepszym
w kategoriach START, PROGRES, SENIOR i MŁODY BIZNES Kapituła Konkursu przyzna wyróżnienia w wysokości 10 000 zł.

Formularz zgłoszeniowy na stronie www.mikroprzedsiebiorcaroku.pl

Honorowy patronat nad konkursem objął Wicepremier i Minister Gospodarki
Janusz Piechociński.