Konkursy od National Geographic – odkryj nieznane!

Do końca maja można zgłosić się do konkursów organizowanych przez Towarzystwo National Geographic. Wyprawa naukowo – eksploracyjna, projekt dotyczący ochrony zasobów biologicznych i kulturowych Ziemi czy badania antrolpologiczne? Zdecyduj sam, który konkurs jest dla Ciebie lepszy.

Finansowanie wypraw w dowolne miejsce na świecie – to cel tego konkursu. Wyprawa powinna mieć charakter naukowy – eksploracyjny. Uczestnicy wyprawy godzą się na wykorzystanie materiałów, które powstaną w związku z wyprawą w mediach należących do National Geographic.
Do konkursu mogą zgłaszać się naukowcy, którzy posiadają co najmniej stopień naukowy doktora oraz są autorami przynajmniej trzech artykułów opublikowanych w czasopismach recenzowanych. Powinien prowadzić badania w jednej z dziedzin nauki: antropologia, archeologia, biologia (botanika, ekologia, zoologia), geografia, oceanografia lub paleontologia. Projekty interdyscyplinarne również są finansowane.
Wnioskowane projekty muszą charakteryzować się innowacyjnym podejściem do ochrony zasobów biologicznych i kulturowych Ziemi oraz mieć potencjał do globalnego zastosowania. Mają one zaangażować ludzi w podjęcie działania na rzecz tych zasobów. Wnioskodawca nie musi posiadać stopnia naukowego doktora.

Nabór do konkursu/-ów National Geographic

Nabów wniosków jest dwuetapowy. W pierwszym z nich wnioskodawca składa aplikację wstępną on-line oraz dołącza do niej elektroniczną wersję swojego życiorysu. W drugim natomiast  po zatwierdzeniu wstępnej aplikacji, wnioskodawca składa pełną wersję wniosku on-line.