L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki 2015

W ramach konkursu L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki 2015 zostanie przyznanych 5 stypendiów dla badaczek z obszaru nauk o życiu. Laureatki konkursu dla doktorantek otrzymają stypendium w wysokości 30 000 zł. Laureatki konkursu dla habilitantek otrzymają stypendium w wysokości 35 000 zł. Do 31 maja 2015 r. trwa nabór wniosków.

L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki 2015 – kto może aplikować?

W ramach konkursu zaplanowano 2 stypendia dla badaczek kończących prace nad swoją rozprawą doktorską oraz 3 stypendia dla badaczek kończących prace nad swoją pracą habilitacyjną. W przypadku doktorantek ubiegających się o stypendia górną granicą wieku jest 35 lat , a 45 lat – w przypadku kandydatek kończących pracę habilitacyjną. O stypendia ubiegać się mogą kandydatki, które są w ostatnim roku realizacji pracy i potrafią udokumentować aplikacyjny charakter swoich badań.

Wniosek do konkursu

Termin nadsyłania wniosków mija 31 maja 2015 roku.

Do wniosku należy załączyć:

  • Życiorys [CV]
  • Kopie dyplomów, dokumentujących wyższe wykształcenie
  • Krótki opis dotychczasowego przebiegu pracy naukowej [1 strona]
  • Krótki opis planów naukowych na najbliższy rok [1 strona]
  • Opinię opiekuna naukowego
  • Spis publikacji naukowych
  • Kopie najważniejszych publikacji

Szczegóły i wniosek zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.lorealdlakobietinauki.pl