M-ERA.NET – finansowanie badań nad technologiami materiałowymi

Dzięki konkursowi M-ERA.NET Call 2015  można sfinansować badania obejmujące zagadnienia z zakresu technologii materiałowych. Trwa właśnie nabór wniosków. 

Tematy konkursu M-ERA.NET Call 2015

  • New Surfaces and Coatings
  • High performance synthetic and biobased composites
  • Tailoring of bioactive material surfaces for health applications
  • Materials  for Additive Manufacturing

Wnioskodawcy

Wnioski o dofinansowanie projektów badawczych mogą składać polscy przedsiębiorcy oraz konsorcja naukowe, w skład których wchodzą jednostki naukowe wyłącznie we współpracy z polskimi z polskimi przedsiębiorcami.

Terminy

Data otwarcia naboru wniosków (I etap)    
3 lutego 2015

Data zamknięcia naboru wniosków (I etap)    
9 czerwca 2015 (godz.: 12:00)

Data zamknięcia naboru wniosków (II etap)    
10 listopada 2015

Nabór wniosków    
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny https://www.vdivde-it.de/meranet-submission/submission

Procedura konkursowa

Konkurs jest dwuetapowy.

W pierwszym etapie składane są wnioski wstępne przez koordynatora projektu w imieniu międzynarodowego konsorcjum.
Na tym etapie następuje weryfikacja możliwości ubiegania się o dofinansowanie projektu partnerów przez organizacje właściwe dla ich kraju.

Do drugiego etapu zakwalifikowane zostaną projekty na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania mniejszą od 300% budżetu krajowego. W tym celu wnioski wstępne poddane zostaną ocenie merytorycznej ekspertów wyłonionych z bazy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

W drugim etapie wnioski pełne złożone w elektronicznym systemie poddane zostaną ocenie międzynarodowego panelu ekspertów.

 

Regulamin, kontakt i szczegóły dostępne są na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.