Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki – czas na małe granty

Projekty dofinansowane przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki w ramach Programu Małe Granty mają przede wszystkim rozwijać współpracę między  Czechami, Węgrami, Polską i Słowacją. Działania objęte grantem to współpraca kulturalna, naukowa i badawcza, wymiana młodzieży, współpraca transgraniczna, promocja transgraniczna i edukacja.  Deadline składania wniosków mija 1 czerwca. 

Dofinansowane działania

 

1. współpraca kulturalna (np. festiwale, publikacje)

2. współpraca naukowa i badania naukowe (np. konferencje, publikacje, badania)

3. edukacja (np. seminaria, szkoły letnie)

4. wymiana młodzieży (np. sport, imprezy edukacyjne i kulturalne dla młodzieży i dzieci)

5. współpraca transgraniczna (np. projekty dwóch państw, które znajdują się na granicy, w odległości 50 km od granicy)

6. promocja turystyki (np. przewodniki, prezentacje, targi)

Preferowane są projekty, których uczestnicy pochodzą ze wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej. W przypadku niewielkich dotacji projekty mogą obejmować co najmniej trzy podmioty z trzech różnych krajów V4, tylko w przypadku projektów transgranicznych o grant mogą starać się dwa podmioty. Budżet projektu nie może obejmować okresu dłuższego niż sześć miesięcy.

Kto może ubiegać się o fundusze


Wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać organizacje i osoby fizyczne.

Wysokość dofinansowania

Maksymalna kwota przypadająca na jeden projekt to 6 000 euro. Środki otrzymane z Funduszu nie mogą przekraczać 80% całkowitych kosztów projektu (w tym również wkład własny i granty z innych instytucji/organizacji).

Na stronie Funduszu Wyszehradzkiego znajduje się również wyszukiwarka partnerów.