NARODOWY PROGRAM ROZWOJU HUMANISTYKI 2018 r.

Rusza nabór wniosków do konkursów w modułach „Dziedzictwo narodowe”, „Uniwersalia 2.1” i „Uniwersalia 2.2”.

Rekrutacja od 15 stycznia do 28 lutego 2018r.

 

  • MODUŁ „DZIEDZICTWO NARODOWE”

Przedmiotem konkursu jest opracowanie unikatowego zasobu źródłowego, istotnego dla polskiego dziedzictwa kulturowego, służące jego ochronie, upowszechnianiu oraz włączeniu do żywej tradycji kultury narodowej.

W ramach modułu  będą obowiązywały następujące obszary priorytetowe:

  1. Dziedzictwo kulturowe, językowe i historyczne o charakterze etnicznym i regionalnym;
  2. Polska i Polacy wobec totalitaryzmów XX wieku;
  3. Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych;
  4. Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA STRONIE

 

  • MODUŁ „UNIWERSALIA 2.1”

Przedmiotem konkursu jest finansowanie przekładów na języki kongresowe najważniejszych osiągnięć polskiej humanistyki, obejmujących zarówno dawne, jak i nowe osiągnięcia nauk humanistycznych, w celu włączenia ich do międzynarodowego obiegu naukowego.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA STRONIE

 

  • MODUŁ „UNIWERSALIA 2.2”

Przedmiotem konkursu jest finansowanie oryginalnych projektów badawczych realizowanych w Polsce, obejmujących naukowe wydania krytyczne (przekłady na język polski wraz z naukowym opracowaniem edytorskim, w tym filologicznym, bibliograficznym, historycznym, interpretacyjnym, etc.) najważniejszych dzieł należących do kultury światowej w celu włączenia ich w obieg polskiej humanistyki naukowej.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA STRONIE