Biznesowe indywidualności

Nauka & biznes – szkice Teresy Zielińskiej to zbiór esejów ukazujących sylwetki wybitnych indywidualności tworzących kształt współczesnego życia gospodarczego na Śląsku Opolskim. Jak przyznaje autorka: Zależało mi na tym, by w szkicach stworzyć portrety ludzi, a nie przedsiębiorstw, które reprezentują. Prezentujemy publikację wydaną przez Teresę Zielińską należącą do zespołu AIP UO.

nauka&biznes

 

Rada Gospodarcza UO skupia szefów firm, organizatorów życia gospodarczego czy też praktyków osiągających sukcesy w swojej działalności. Są oni doradcami władz UO i ogniwem łączącym naukę z biznesem. Choć ich nazwiska są obecne w świadomości regionu, ich życiorysy są zazwyczaj nieznane. W książce Teresy Zielińskiej, zamiast suchych notek biograficznych, możemy odnaleźć wizerunki prawdziwych ludzi, dzielących się swoimi pasjami, doświadczeniami, wspomnieniami.

 

Jak pisze we wstępie Rektor UO, prof. Stanisław Sławomir Nicieja:

Bohaterowie tej książki pokazują swoją indywidualność przez pryzmat różnych doświadczeń. Niektórzy mówią o latach dzieciństwa, o swoim domu rodzinnym, pasjach, fascynacjach i nie zawsze odnoszą się do konkretnych faktów  oraz sukcesów, jakie osiągnęli w swej działalności biznesowo-gospodarczej. (…)

O żołnierzach, kombatantach, powstańcach różnych agentach o niechlubnych kartach czy też politykach pisze się dużo i chętnie; trafiają do encyklopedii słowników biograficznych, mając częstokroć niewiele do zaproponowania i objawienia. Natomiast budowniczowie firm, fabryk, osiedli ludzkich, realizatorzy wynalazków pozostają w cieniu. Jest to wielka niesprawiedliwość i jako historyk mówię i piszę o tym od lat.