Nawet 400 tys. zł na projekt innowacji dla MŚP. Ruszył konkurs “Bony na innowacje MŚP”

Są środki na opracowanie nowego lub wyrobu, usługi lub technologii w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. Ruszył nowy nabór na konkurs “Bony na innowacje MŚP”. Nabór wniosków do 8 lutego 2018.

Na co można dostać dofinansowanie?

Zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Polski.

 

Kto może być wykonawcą usługi?

  • jednostki organizacyjne uczelni,
  • jednostki naukowe PAN,
  • instytuty badawcze,
  • międzynarodowe instytuty naukowe,
  • Polska Akademia Umiejętności,
  • inne jednostki prowadzące badania,
  • spółki celowe uczelni,
  • centra transferu technologii uczelni,
  • akredytowane laboratoria.

 

Wartość kosztów kwalifikowalnych

Minimalna: 60.000,00 zł

Maksymalna: 400.000,00 zł

 

Maksymalna wysokość dofinansowania

85% kosztów kwalifikowalnych projektu

 

Termin naboru

od 8 czerwca 2017 r. do 8 lutego 2018 r.

 

Więcej informacji

http://poir.parp.gov.pl/nabor-2017/ogloszenie-o-konkursie-do-poddzialania-2-3-2-poir-w-2017-r