Niepełnosprawność w wymiarze zdrowotnym, zawodowym lub społecznym. Konkurs na pracę

Niepełnosprawność w wymiarze zdrowotnym, zawodowym lub społecznym to temat przewodni prac magisterskich lub doktorskich, które mogą wziąć udział w konkursie “Otwarte drzwi”. Pula finansowa nagród sięga 37 tysięcy złotych. Czas na zgłoszenie pracy mija 29 lipca br. 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizuje konkurs “Otwarte drzwi”, by zwiększyć zainteresowanie środowiska naukowego problemami osób niepełnosprawnych. Drugim celem jest uzyskiwanie i upowszechnianie materiałów, które mogą służyć badaniom i działaniom podejmowanym na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.

Kategorie tematyczne konkursu “Otwarte drzwi”

Prace przyjmowane są w trzech kategoriach tematycznych:
  • rehabilitacja  społeczna;
  • rehabilitacja zawodowa oraz rozwiązania technologiczne służące osobom niepełnosprawnym;
  • rehabilitacja medyczna (dotyczy rozwiązań mających wpływ na lepsze funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym).

Nagrody w konkursie

Organizatorzy przygotowali dla autorów najlepszych prac magisterskich w każdej kategorii tematycznej następujące nagrody:
  • I miejsce – 5 000 zł;
  • II miejsce  3 000 zł;
  • III miejsce – 2 000 zł.
Autor najlepszej pracy doktorskiej otrzyma nagrodę finansową w wysokości 7 000 zł. Organizatorzy mogą przyznać także wyróżnienia.

Kto może zgłosić pracę?

Do konkursu mogą przystępować absolwenci studiów magisterskich lub doktoranckich oraz osoby, które obroniły pracę doktorską w innym trybie. Prace do konkursu może zgłosić: dziekan wydziału, dyrektor instytutu, promotor lub recenzent pracy magisterskiej lub doktorskiej.

Kontakt

Michał Rydzewski – tel. (22) 50 55 659

Tomasz Wojakowski – tel. (22) 50 55 448

e-mail: coi@pfron.org.pl

 

Szczegóły konkursu dostępne są na stronie PFRONu.