Obserwatorium Rynku Pracy – raporty z badania

AIP UO zbadało rynek pracy w województwie opolskim. Jakie przedsiębiorstwa prowadzą obecnie rekrutację i na jakie stanowiska? Jakich umiejętności oczekują od przyszłych pracowników? Jakie programy i kompetencje powinny znać osoby ubiegające się o pracę? Te dane zestawiliśmy z badaniem kompetencji studentów Uniwersytetu Opolskiego.

 

Przeczytaj raporty AIP UO:

 

Obserwatorium rynku pracy – badanie przeprowadzone wśród 113 przedsiębiorstw województwa opolskiego

Obserwatorium rynku pracy

 

Badanie profilu zawodowego studentów Uniwersytetu Opolskiego – badanie kompetencji studentów przeprowadzone wśród 617 osób.

Badanie aktywności zawodowej studentów Uniwersytetu Opolskiego