OGŁOSZENIA AIP

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ PODRĘCZNIKÓW DLA KIERUNKU STUDIÓW MASTER OF LIBERAL ARTS

Zaproszenie do składania ofert na dostawę podręczników dla nowo uruchomionego kierunku studiów na Wydziale Filologicznym – Master of Liberal Arts, w ramach projektu “Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego”.

KOMUNIKAT!

Szczegółowy opis zamówienia został w dniu dzisiejszym tj. 04.03.2019 r. uzupełniony o ISBN. W związku z zaistniałą zmianą termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 11.03.2019 r.

Opis szczegółowy uzupełniony o ISBN

 

Treść zaproszenia:

Zaproszenie do składania ofert

Opis szczegółowy

Wzór oferty

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUGI MENAGERA DS. KOORDYNACJI WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORCAMI

Ogłoszenie o naborze ofert na świadczenie usługi Menagera ds. koordynacji współpracy z przedsiębiorcami, polegającej na nadzorowaniu i monitorowaniu prowadzonych działań na nowo uruchamianym kierunku studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego – Praktycznym Kierunku Obsługa Biznesu, w ramach projektu pn. „Uruchomienie Praktycznego Kierunku Obsługa Biznesu”.

Zaproszenie do składania ofert

Oferta- do pobrania

Szczegółowy opis

Umowa

Ogłoszenie o przygotowaniu szablonu strony i wypełnienie go treścią dla projektu „Innowacyjność kluczem rozwoju”

W wyniku dokonanej przez Zamawiającego w dniu 25.09.2014 r. analizy ofert w celu realizacji zamówienia na przygotowanie szablonu strony i wypełnienie go treścią „Innowacyjność kluczem rozwoju” w protokole wyboru wykonawcy zamówienia ZPU/724/2014 wyłoniono firmę CONTROL Marek Zima, której ofertę uznano za najkorzystniejszą z uwagi na oferowaną cenę wykonania zamówienia.

CONTROL Marek Zima spełnia wymagania przedstawione w ogłoszeniu oraz dostarczył wymagane dokumenty i tym samym został zaproszony do zawarcia umowy na przygotowanie szablonu strony i wypełnienie go treścią w ramach projektu „Innowacyjność kluczem rozwoju”.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko

Ogłoszenie o naborze na stanowisko polegające na opracowaniu ankiet ewaluacyjnych oraz opracowaniu wyników ankietowania w ramach projektu pn. PWP Dualne specjalistyczne szkolenia kadr dla regionu

Termin realizacji zamówienia – od daty podpisania umowy do 30.09.2014 r. 

Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do dnia: 18.06.2014r. do godz. 10:00 

Read More

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close