Ogłoszenie o naborze na stanowisko Ekspert ds. programów kształcenia (etap II)

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Ekspert ds. programów kształcenia w ramach projektu pn.  „Wdrożenie dualnego systemu kształcenia na Uniwersytecie Opolskim”

Termin wykonania umowy: 01.09.2014r. do 31.10.2014r.

Termin składania ofert: 18.08.2014r. do godz. 10:00

Ogloszenie—naukowcy

Ogloszenie—przedsiebiorcy