Ogłoszenie o przygotowaniu szablonu strony i wypełnienie go treścią dla projektu „Innowacyjność kluczem rozwoju”

W wyniku dokonanej przez Zamawiającego w dniu 25.09.2014 r. analizy ofert w celu realizacji zamówienia na przygotowanie szablonu strony i wypełnienie go treścią „Innowacyjność kluczem rozwoju” w protokole wyboru wykonawcy zamówienia ZPU/724/2014 wyłoniono firmę CONTROL Marek Zima, której ofertę uznano za najkorzystniejszą z uwagi na oferowaną cenę wykonania zamówienia.

CONTROL Marek Zima spełnia wymagania przedstawione w ogłoszeniu oraz dostarczył wymagane dokumenty i tym samym został zaproszony do zawarcia umowy na przygotowanie szablonu strony i wypełnienie go treścią w ramach projektu „Innowacyjność kluczem rozwoju”.