Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie

Absolwencie! Studencie ostatniego roku! Planujesz podjąć działalność gospodarczą? Teraz możesz uzyskać nisko oprocentowaną pożyczkę nawet do 77 tys. zł  na założenie własnej firmy, a oprócz tego bezpłatne wsparcie doradcze i szkoleniowe. Takie możliwości oferuje Program „Pierwszy Biznes -Wsparcie w starcie II”

 

Oprocentowanie pożyczki wynosi zaledwie 0,44% w skali roku, a spłacać możesz nawet do 7 lat.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

 

  • Jednorazowa pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  • Pożyczka dla przedsiębiorców/pracodawców na stworzenie miejsca pracy
  • Bezpłatne wsparcie dodatkowe – doradztwo i szkolenia dla pożyczkobiorców

 

Kto może uzyskać wsparcie?

 

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej dla niezatrudnionych i nie wykonujących innej pracy zarobkowej:

  • absolwentów szkół i uczelni wyższych do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego;
  • zarejestrowanych bezrobotnych;
  • studentów ostatniego roku studiów wyższych (studiów I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich).

 

Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy dla:

  • osób, które uzyskały pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej;
  • podmiotów, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 1a oraz ust. 1a Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
  • żłobków lub klubów dziecięcych tworzonych i prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

Termin naboru

 

Przy składaniu wniosków obowiązuje nabór ciągły (ograniczony jedynie dostępnością środków na pożyczki)

INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR: Operator dla woj. opolskiego i śląskiego: Fundacja Rozwoju Śląska i Wspierania Inicjatyw Lokalnych

 

Więcej informacji na stronie internetowej programu Wsparcie w starcie