Pomagaj dzieciom – zdobywaj doświadczenie

Firma NUTRICIA oraz WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO zapraszają studentów do udziału we wspólnym projekcie wspierania nauki wśród podopiecznych wybranego Domu Dziecka.

plakat-korepetycje

Poszukiwane są osoby, które mogłyby udzielać korepetycji z następujących przedmiotów:

 • język angielski
 • język niemiecki
 • język francuski
 • język polski
 • matematyka
 • geografia
 • historia
 • chemia
 • fizyka

Refundowane będą koszty przejazdów, a udział w projekcie zostanie potwierdzony przez firmę NUTRICIA i dyrekcję wybranego Domu Dziecka. Istnieje możliwość zaliczenia udziału w projekcie jako praktyki w ramach programu studiów lub jako dodatkowego wolontariatu – szczegółowe informacje u instytutowych opiekunów praktyk.

 

Informacji udzielają:

 

 • Koordynator Projektu ze strony Uniwersytetu Opolskiego:

dr hab. Daniel Pietrek, dpietrek@uni.opole.pl

Wydział Filologiczny – Uniwersytet Opolski

pokój 10, tel 54 15 940

 

 • Instytutowi opiekunowie praktyk