Akredytowany Ośrodek innowacji

AIP UO Akredytowanym Ośrodkiem Innowacji

Akredytowany Ośrodek Innowacji

 

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego uzyskał status akredytowanego ośrodka innowacji, przyznawany przez Ministerstwo Rozwoju. Uzyskanie akredytacji oznacza, że możliwe będzie m. in. prowadzenie większej liczby badań na rzecz przedsiębiorstw, dofinansowanych z funduszy europejskich.

 

Ośrodki innowacji są szczególną formą instytucji otoczenia biznesu, których działalność wiąże się z:

  • szeroką promocją i inkubacją innowacyjnej przedsiębiorczości,
  • transferem technologii,
  • dostarczaniem usług proinnowacyjnych,
  • aktywizacją przedsiębiorczości akademickiej,
  • pomocą w nawiązywaniu współpracy nauki z biznesem.

 

Ośrodki innowacji pełnią przede wszystkim rolę ogniwa spajającego środowisko gospodarcze i naukowe, które ułatwia prowadzenie badań na rzecz przedsiębiorstw i zwiększanie ich innowacyjności.

 

W celu zapewnienia jakości świadczonych usług, Ministerstwo Rozwoju ogłosiło nabór wniosków o akredytację ośrodków innowacji. Do ośrodków, które mogą ubiegać się o akredytację, należą m.in. akademickie inkubatory przedsiębiorczości, parki technologiczne i naukowe, centra transferu technologii. Uzyskanie statusu akredytowanego ośrodka innowacji oznacza, że możliwe będzie m. in. prowadzenie większej liczby badań na rzecz przedsiębiorstw, dofinansowanych z funduszy europejskich.

 

System akredytacji wykorzystany zostanie m.in. w poddziałaniu 2.3.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) – Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP, wdrażanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. W jego ramach wspierane będą zgłoszone przez przedsiębiorcę proinnowacyjne usługi doradcze, świadczone wyłącznie przez akredytowane ośrodki innowacji.

 

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego w dniu 23.06.2016 r. uzyskał status akredytowanego ośrodka innowacji, umożliwiający świadczenie usług doradczych w zakresie innowacji.

 

Zapraszamy do współpracy:

  • przedsiębiorstwa zainteresowane skorzystaniem z usług doradczych AIP UO, w szczególności w ramach poddziałania 2.3.1 PO IR,
  • pracowników naukowych zainteresowanych udzielaniem doradztwa proinnowacyjnego na rzecz przedsiębiorstw.

 

Kontakt

Izabela Kajstura

e-mail: ikajstura@uni.opole.pl lub inkubator@uni.opole.pl

tel. 77 452 74 57

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close