Dobry Staż

Dobry Staż

OPIS PROJEKTU:

Celem projektu „Dobry staż” jest wzmocnienie transferu wiedzy i innowacji pomiędzy uczelnią a przedsiębiorstwami działającymi w Województwie Opolskim. Projekt „Dobry staż” skierowany jest do dwóch grup kadry naukowo-dydaktycznej Uniwersytetu Opolskiego oraz przedsiębiorstw z terenu Województwa Opolskiego.

W ramach projektu realizowane będą następujące projekty:

  • organizację staży dla pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Opolskiego w przedsiębiorstwach,
  • szkolenia z zakresu możliwości rozwoju i zakładania firm typu spin – off i spin out przez pracowników Uniwersytetu Opolskiego oraz stworzenie warunków do powstawania tego typu firm,
  • opracowanie platformy współpracy naukowo-badawczej Uniwersytetu Opolskiego z przedsiębiorstwami

Beneficjenci:

W okresie od 1 października 2008 r. do 31 sierpnia 2009 r. zostanie objętych wsparciem 32 pracowników naukowo-dydaktycznych poprzez możliwość odbywania płatnych staży w przedsiębiorstwach z terenu Województwa Opolskiego.


Dnia 25 stycznia 2010 roku w Sali Senatu Uniwersytetu Opolskiego odbyła się konferencja podsumowująca projekt pn. “Dobry staż” realizowany przez AIP UO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII “Regionalne kadry gospodarki” Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. Spotkanie miało na celu przedstawienie działań zrealizowanych w ramach projektu, rezultatów twardych i miękkich przewidzianych w projekcie oraz ich wpływu na rozwój gospodarczy Województwa Opolskiego.

Konferencja rozpoczęła się od powitania zgromadzonych gości przez prof. dr hab. inż. Piotra Pawła Wieczorka – Prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą. Następnie Dyrektor AIP UO – mgr Ewa Rurynkiewicz przedstawiła sprawozdanie z realizacji projektu, a dr Andrzej Jasiński wystąpił z referatem nt. stworzenia i funkcjonowania platformy współpracy naukowo-badawczej Uniwersytetu Opolskiego z otoczeniem. Ponadto Dyrektor AIP UO przedstawiła założenia projektu “Wiedza i praktyka – klucz do sukcesu w biznesie”, którego realizacja będzie stanowić drugi etap transferu wiedzy i innowacji pomiędzy Uniwersytetem Opolskim a przesiębiorstwami. Wpływ Regionalnej Strategii Innowacji na rozwój społeczno-gospodarczy Województwa Opolskiego  ukazał w swej prezentacji mgr Przemysław Burtny z Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, Dział Innowacji. W imieniu Jej Magnificencji, Rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. inż. Krystyny Czaja wręczono z rąk prof. dr hab. inż. Piotra Pawła Wieczorka  list z podziękowaniami dla przedsiębiorstw za ich wkład w realizację projektu. W konferencji brali udział reprezentanci Beneficjenta, naukowcy biorący udział w projekcie oraz instytucje zaangażowane w jego realizację.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close